Thông báo thời gian bảo vệ luận văn tháng 12 năm 2016 - chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

30 tháng 11, 2016

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Thời gian bảo vệ luận văn tháng 12 năm 2016 của chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Thời gian: Ngày 24; 25 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Giảng đường G2, Trường Đại học Lâm nghiệp

Đề nghị những học viên chưa hoàn thành thủ tục đăng ký bảo vệ, chậm nhất ngày 6 tháng 12 năm 2016, phải hoàn thành tất cả thủ tục đăng ký.

Nội dung chi tiết thông báo xem trên tệp đính kèm:

TB-thoigianbaoveluanvan-t12.2016.PDF


Chia sẻ

Tin nổi bật