Danh sách Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2018

15 tháng 11, 2018
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Danh sách Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2018.

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng, Khoa học môi trường, Lâm học, Công nghệ sinh học.

Thời gian: 24 - 25/11/2018,

Địa điểm: Giảng đường G2, ĐH Lâm nghiệp.

Nội dung danh sách hội đồng học viên xem trên tệp đính kèm:

DS-Hoidong-dot2-2018-QLNR+KHMT.pdf

DS-Hoidong-dot2-2018-LAMHOC.pdf

DS-Hoidong-dot2-2018-CNSH.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật