Thông báo kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp cao học khóa K23A (2015 - 2017)

23 tháng 9, 2016

Thông báo kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp cao học khóa K23A (2015 - 2017) 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÔNG BÁO:

Tới toàn thể học viên cao học khóa K23A về kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp như sau:

- Từ 22/08/2016 - 01/09/2016: Nộp bản đăng ký tên đề tài và người hướng dẫn (có mẫu đính kèm).

- Từ 12/09/2016 - 23/09/2016: Nộp đề cương luận văn tốt nghiệp (05 bản).

- Từ 10/10/2016 - 16/10/2016: Xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp (thời gian: sáng từ 7h30-11h30; chiều từ 13h30-17h00).

- Từ 17/10/2016 - 21/10/2016: Nộp đề cương sau chỉnh sửa (01 bản).

- Từ 31/10/2016 - 04/11/2016: Học viên nhận quyết định thực tập. 

Nội dung chi tiết thông báo và danh sách Nhà khoa học tham gia hướng dẫn xem trên tệp đính kèm:

Thongbaoxetduyetdecuong.pdf

 


Chia sẻ

Tin nổi bật