Thông báo kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học khóa 23B

12 tháng 4, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo

Tổ chức xét duyệt đề cương cho học viên cao học khóa 23B

Lịch cụ thể tiểu ban của các chuyên ngành học viên xem trên tệp đính kèm:

Kehoach-Xetdecuong-LamHoc.pdf

Kehoach-Xetdecuong-QLKT.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật