Thông báo kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp cao học khóa K23B (2015 - 2017)

20 tháng 2, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tới học viên cao học khóa K23B về kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp như sau:

- 13/02 - 24/02/2017: Nộp bản đăng ký tên đề tài;

- 13/3 - 24/3/2017: nộp đề cương luận văn (05 bản);

- 01/4 - 09/4/2017: Xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp;

- 10/4 - 14/4/2017: Nộp đề cương sau chỉnh sửa (05 bản);

- 17/4 - 21/4/2017: Nhận Quyết định giao đề tài;

Nội dung chi tiết thông báo xem trên tệp đính kèm:

Thongbao-Xetduyetdecuong-LV-K23B (2015-2017).pdf

Maudangkythuchienluanvan.docx


Chia sẻ

Tin nổi bật