Thông báo kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn khóa 23A

12 tháng 10, 2016

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Kế hoạch và danh sách các tiểu ban xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp Khóa K23A

Thời gian xét duyệt từ ngày 13/10 - 16/10/2016

Nội dung chi tiết thông báo học viên xem trên tệp đính kèm:

TB-Xetduyetdecuong-K23A

Tieubanxetdecuong-KTNN

Tieubanxetdecuong-LH+QLTNR

 


Chia sẻ

Tin nổi bật