Danh sách Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ lần 2 của đợt 1 năm 2018 (ngày bảo vệ 09 - 10/6/2018).

1 tháng 6, 2018
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018 các chuyên ngành Thời gian bảo vệ: Ngày 09 - 10 tháng 6 năm 2018; Địa điểm bảo vệ: Giảng đường G2, ĐH Lâm...

Danh sách hội đồng xem trên tệp đính kèm:

HOIDONG-QLKT+KTNN-9.10.6.2018.PDF


Chia sẻ

Tin nổi bật