Danh sách Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ lần 2 của đợt 1 năm 2018 (ngày bảo vệ 09 - 10/6/2018). 1 tháng 6, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018 các chuyên ngành Thời gian bảo vệ: Ngày 09 - 10 tháng 6 năm 2018; Địa điểm bảo vệ: Giảng đường G2, ĐH Lâm...

Đọc tiếp
Thông báo về việc tổ chức bế giảng và phát bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017, đợt 1 7 tháng 8, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017. Thời gian: Ngày 12 tháng 8 năm 2017; Địa điểm: Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đọc tiếp

Tin nổi bật