Danh sách Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2018 15 tháng 11, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Đọc tiếp
Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ 22 tháng 8, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ

Đọc tiếp
Danh sách Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ lần 2 của đợt 1 năm 2018 (ngày bảo vệ 09 - 10/6/2018). 1 tháng 6, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018 các chuyên ngành Thời gian bảo vệ: Ngày 09 - 10 tháng 6 năm 2018; Địa điểm bảo vệ: Giảng đường G2, ĐH Lâm...

Đọc tiếp
Thông báo về việc tổ chức bế giảng và phát bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017, đợt 1 7 tháng 8, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017. Thời gian: Ngày 12 tháng 8 năm 2017; Địa điểm: Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đọc tiếp

Tin nổi bật