Thông báo về việc tổ chức bế giảng và phát bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017, đợt 1 7 tháng 8, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017. Thời gian: Ngày 12 tháng 8 năm 2017; Địa điểm: Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đọc tiếp

Tin nổi bật